Lyng, Høntorp & Svendby AS

Vi er tre personer som driver Anleggsgartner Lyng og Svendby AS
Til sammen har vi over 60 års erfaring i bransjen

Vi utfører alle typer arbeider innen anleggsgartnerfaget:

Dreneringsarbeid
Støttemurer av granitt, betong , skifermur
Belegningsstein, smågatestein
Trapper
Alt av grøntarbeid
Alt av kantstein
Asfaltering
Vårt naturlige arbeidsomeråde er Gjøvik,Toten Akershus,Oslo og Østfold.
Vi har tilholdssted i Feiring i Akershus,  og i Askim.

Vi har et nært samarbeid med Askim Naturstein AS for levering av  granittstein og belegningsstein.
Ring oss for en befaring .

Johnny 913 96684              Askim
Rune 909 69272                  Askim
Gudmund 478 24 632        Feiring