Kulestein/Dekorstein

Vi har ulike farger og dimensjoner til bruk i for eksempel bed og skråninger